فرم درخواست نمایندگان فروش

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مهارت فروش شما در چه سطحی است؟
میزان آشنایی با اینترنت چقدر است؟
میزان آشنایی با حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی
میزان آشنایی با بازاریابی اینترنتی و شبکه های اجتماعی
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .